Často se setkáváme s případy, kdy se podnikatelé chtějí zbavit neaktivních společností, ve kterých neprobíhá žádná ekonomická činnost. Nemálo je také případů, kdy podnikatelé již nemají energii společnost nadále rozvíjet.

Jste v podobné situaci a hledáte její řešení? Právě pro vás je určen tento článek.

České zákony přináší dvě základní možnosti řešení:

 1. Likvidace společnosti
  Spolupráce se soudním likvidátorem a státním aparátem.
 2. Prodej společnosti
  Spolupráce se zprostředkovatelem prodeje společností.

Obě možnosti řešení na svém konci přináší pro podnikatele stejný efekt.
V následujících řádcích se ale dozvíte, že rozdíly mezi nimi jsou zásadní a při špatném výběru se může konec podnikání zkomplikovat a prodražit.

Likvidace společnosti

První z možností zrušení podnikání je likvidace společnosti. Provádí ji vždy likvidátor, zpravidla jmenovaný soudem. Likvidátor je fyzická osoba, která převezme pravomoci statutárního orgánu a která svými kroky dovede společnost k likvidaci. Přechází na něj právo jednat jménem společnosti a jeho jednání je úplatné z prostředků společnosti.

Kolik stojí likvidace s.r.o.?

Odměna likvidátora začíná na částce 60.000,-Kč, mnohdy však tuto částku vysoce převyšuje a činí více jak 10% zůstatku zpeněžení majetkové a jiné podstaty. K odměně likvidátora se dále platí jednorázově 10.000,- Kč za každého přihlášeného věřitele do počtu 10-ti věřitelů.

Jak dlouho likvidace trvá?

Obecně lze říci, že likvidace společnosti je časově a finančně náročný proces. U společností bez věřitelů trvá likvidace zpravidla v řádech měsíců (6-12). V případě zadlužené firmy může proces likvidace probíhat až několik let.

 • Vhodné řešení v případě společnosti bez dluhů
 • Definitivní ukončení činnosti společnosti
 • Výmaz z obchodního rejstříku
 • Není možná v případě zadlužených společností
 • Povinnost likvidátora podat insolvenční návrh v případě úpadku
 • Kontrola společnosti všemi státními orgány
 • Vysoké náklady na likvidátora a zpracování účetní dokumentace

Prodej společnosti

Druhou možností, jak ukončit zákonnou odpovědnost za společnost a přenechat starosti vyplývající z jejího řízení je prodej společnosti. Aby bylo možné společnost prodat, je nutné naleznout investora, který má o vaši společnost zájem. V tento moment do hry vstupujeme my s naší službou zprostředkování prodeje společností.

Kolik stojí prodej společnosti?

Úplatný převod obchodního podílu společnosti je rozhodnutí společníka s.r.o., za které dostává zaplaceno. Částka, kterou jsou investoři za odkup firmy ochotni zaplatit, je velice různorodá a odpovídá vždy ekonomické kondici společnosti.

Naši zákazníci nám zároveň za zprostředkování prodeje platí provizi. Její výše také není fixní. Začíná na 25.000,- Kč a odpovídá vždy atraktivnosti prodávané společnosti a úsilí, které je třeba vynaložit k nalezení investora.

Jak dlouho trvá prodej společnosti?

Díky prověřené databázi investorů a úspěšnosti našeho obchodního modelu jsme schopni proces zprostředkování prodeje společnosti zrealizovat již v rámci několika dnů.

 • Je možný i v případě zadlužených společností
 • Nejrychlejší řešení ukončení podnikání
 • Jednatel přestává být nositelem odpovědnosti za společnost
 • Revitalizace nebo likvidace je v režii nového nabyvatele

Závěrem

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem ukončit podnikání náleží vždy jen podnikateli samotnému. Není ale dobré takové rozhodnutí nechávat na poslední chvíli.

Pamatujme, že od nového roku každé rozhodnutí jednatele společnosti může být posuzováno, zda bylo učiněno s péčí řádného hospodáře.