Nový zákon o obchodních korporací je odbornou veřejností považován za přelomový zákon, který aplikuje řadu západních justičních principů, např. z obchodního zákoníku amerického státu Delaware, který je považován za nejpokročilejší obchodní zákoník na světě.

Nový zákon současně přináší nová rizika pro členy volených orgánů obchodních korporací, především pak neomezené ručení jednatele (statutárního orgánu) za dluhy společnosti. Na téma neomezeného ručení se podíváme podrobněji v tomto článku.

Neomezené ručení jednatelů za dluhy společnosti

Ustanovení § 68 ZOK zakotvuje ručení členů, a to i bývalých, statutárního orgánu obchodní korporace za dluhy společnosti při splnění následujících podmínek:

(1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže

a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a

b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.

Zároveň je stanoven liberační důvod pro ty členy statutárního orgánu, kteří byli jakožto člen statutárního orgánu prokazatelně ustanoveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace a tuto funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.

Nové pojetí zákonného ručení je taktéž výsledkem narůstající problematiky účelové zadluženosti obchodních korporací. První reakce byla veřejnoprávní, tedy přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Nově díky ZOK nalezneme zákonné ručení za dluhy při úpadku obchodní korporace i v civilněprávní rovině.

info-ikonaInformacePřevezmeme vaši problémovou, ztrátovou nebo zadluženou firmu a zbavíme vás tak starostí, které doprovázejí každé krizové řízení společnosti. Volejte ještě dnes na naši nonstop krizovou linku 722 608 348.