Provozovatel internetových stránek odkoupenifirem.cz (dále jen Provozovatel) sděluje, že cílem těchto internetových stránek  je informovat veřejnost o tématech spojených s krizovým řízením firem, především pak o problematice odkupu problémových společností a převádění obchodního podílu.

Ochrana osobních údajů

Informace poskytnuté návštěvníky internetových stránek odkoupenifirem.cz jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb, zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od návštěvníků internetových stránek odkoupenifirem.cz užíváme výhradně pro vnitřní potřebu  a neposkytujeme je třetím osobám.

Odpovědnost

Provozovatel upozorňuje, že veškerý textový, obrazový, zvukový či jiný multimediální obsah je svobodnou interpretací autora a není právní radou nebo pomocí a jeho uveřejňováním autor neposkytuje právní služby ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb, zákona o advokacii.

Provozovatel dále upozorňuje, že informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran. Informace mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel se zříká zodpovědnosti za jakékoli škody, které by vznikly použitím těchto informací.

Právní služby

Právní služby ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb, zákona o advokacii, jsou poskytované prostřednictvím smluvní spolupráce s advokátní kanceláří.